Loading...
Aanmelden Kind of Jongere

Met behulp van het onderstaande formulier meldt u uw kind digitaal aan. Voor een behandeling bij EduPsy heeft u een verwijsbrief van uw huisarts dan wel toestemming van uw gezins- jeugdcoach nodig. Heeft u deze nog niet? Neemt u dan eerst contact op met uw huisarts/ gezins- jeugdcoach. Ik kan pas met uw aanmelding aan de slag wanneer ik uw verwijsbrief dan wel de toestemming van de gezins- jeugdcoach in goede orde ontvangen heb.

Daarbij is voor de behandeling van een kind/jongere tot 16 jaar toestemming nodig van de gezagsdragers. 

Als u binnen 3 werkdagen na verzending niets heeft gehoord van mij verzoek ik u om telefonisch contact met mij op te nemen. Er is dan technisch iets verkeerd gegaan met het formulier.

druk op Enter
Dag / Maand / Jaar
Deze staat op je ID-kaart of paspoort
Deze staat op je ID-kaart of paspoort
Indien jouw leeftijd 12 jaar of ouder is
Mogen wij informatie delen met de hierboven genoemde verwijzer?
Hoe is het gezag geregeld?
Klik of sleep een bestand op dit gebied
Er moet toestemming zijn van een ieder die ouderlijk gezag heeft. Hiervoor downloadt u het PDF bestand, print dit uit en stuurt dit naar mij retour, hetzij per mail (handtekening is vereist), hetzij per post. Zonder toestemming kan ik geen intakegesprek plannen! Download het toestemmingsformulier en vul hem in.